fbpx

UNITE IN JERUSALEM

  • פברואר 4, 2019 / First

מעגלי השירה של Unite חוזרים לירושלים – והפעם בתחנה הראשונה!
זוהי הזמנה למעגל השירה המקודשת עם עשרות אמנים ומאות משתתפים.
ביום שלישי 18.7.2017 ניפגש במתחם התחנה לשיר, לרקוד ולשמוח – ביחד!

המעגל הוא עבור כולנו – כל כולו נעשה בהתנדבות מלאה והכניסה אליו היא חופשית לכולם.
מוזמנים להצטרף, לשיר ולרקוד, להתכנס ולמדוט, ליצור תדר של אהבה, שמחה, ריפוי ואחדות.
18:30 – התכנסות – שיר פתיחה והתחברות.
19:15 – התכווננות ותפילה משותפת.
19:30 – אום וצלילי פתיחה ותחילת המעגל.

הצטרפות לניוזלטר התחנה